Čo ponúkame

 • Ubytovanie pre jednotlivcov
 • Rodinné akcie
 • Firemné akcie
 • Oslavy
 • Školské výlety
 • Tábory
 • a iné

KontaktUbytovací poriadok

Služby » Ubytovací poriadok

 1. Ubytovacie zariadenie môže ubytovať len hosťa, ktorého riadne prihlásilo. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode občianský preukaz alebo platný cestovný pas, prípadné iný platný doklad totožnosti. Ubytovať možno aj občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste ubytovacieho zariadenia.
 2. Hosť platí účet za ubytovanie pri príchode do zariadenia.
 3. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 hod do 21:00 hod.
 4. V deň odchodu prosíme o opustenie ubytovacieho zariadenia do 10:00 hod., v prípade, že máte objednanú plnú penziu do 13:00 hod. Je potrebné v izbe uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť svetlá, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať.
 5. Ubytovacie zariadenie /izbu/  môže z prevádzkových dôvodov ponúknuť hosťom iné ubytovacie zariadenie/izbu/ oproti pôvodne dohodnutému. ň
 6. Ubytovacie zariadenie zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci prostredníctvom príslušných zdravotníckych zariadení.
 7. Ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovanému hosťovi služby v rozsahu príslušnej kategórie.
 8. V ubytovacom zariadení nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie. Akékoľvek závady na izbe hláste v deň príchodu. Rešpektujte prísny zákaz používania elektrospotrebičov na varenie a ohrievanie.
 9. Z bezpečnostných dôvodov nieje dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru v ubytovacom zariadení.
 10. Hosťom nieje povolené brať do izieb športové náradie, predmety,  zvieratá, lyže, lyžiarky, snowboardy, sánky a iné. . Loptové a iné športy je možné hrať len na ihrisku alebo vyhradených priestoroch. Počas zimnej sezóny je zakázané sa v objekte pohybovať v lyžiarskej obuvi Na odkladanie lyžiarskej výstroje slúži lyžiareň.
 11. V Chate Štart platí zákaz fajčenia na všetkých izbách a chodbách. V reštaurácii zákaz platí počas doby podávania jedál.
 12. Prosíme Vás o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý platí od 23:00 do 07:00 hod.
 13. V reštaurácii podávame raňajky v čase od 08:00 do 10:00 hod,  obed od 12:30 do 14:00 hod,  večeru od 18:00 do 19:00 hod.
 14. Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždenný pobyt. Pri ďalšej výmene počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 200,- Sk a uterák 50,- Sk
 15. Pre ubytovaných hostí platí prísny zákaz vodenia neubytovaných hostí a návštev na izby.
 16. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 17. Hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok v prípade, že ho hrubým spôsobom poruší vedenie ubytovacieho zariadenia má právo zmluvu o ubytovaní s ním ihneď zrušiť bez vrátenia úhrady.